Rugsėjo 17 d., trečiadienis 08:31
Alytaus rajono savivaldybė atnaujino turistų ir maldininkų, vietos gyventojų mėgiamą, menančią ir Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, Nepriklausomybės akto signatarą Vladą Mironą, žymius Lietuvos dainininkus Bukaučiškių koplyčią Daugų seniūnijoje. Rugsėjo 14 d. po kelių metų pertraukos joje aukotos šv. Mišios, pristatytas renovacijos projektas, perduotas simbolinis atidarymo raktas.
Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­po­se įvy­ko ne­ei­li­nis Tei­sė­jų ta­ry­bos po­sė­dis. Tarp pa­pil­do­mų klau­si­mų bu­vo svars­to­ma „Dėl pa­ta­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tei at­leis­ti Ra­mu­nę Kuz­mie­nę iš Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jos pa­rei­gų sa­vo no­ru“. Tei­sė­jų ta­ry­ba šiam ša­lies va­do­vės dek­re­tui pri­ta­rė.
Rugpjūčio 22 d. 09:35  Alytuje siautėja įžūlūs degalų vagys
Vos išgirdus „socialinis būstas“, ne vieno vaizduotė suskumba piešti septynis vaikus aplink pečių, kuriuos vargiai iš pašalpų bepajėgia išmaitinti bedarbiai tėvai, neretai – ir nevengiantys taurelės kitos. Mano nuomone, tokį stereotipą reikėtų griauti. Ir griauti realiais darbais. Nes socialinis būstas – gali būti vienas iš tvarios ir augančios ekonomikos veiksnių bei išsigelbėjimas dėl migracijos tuštėjančiai mūsų valstybei.
Kasmet šalyje botulino toksinu apsinuodija keletas žmonių, o per pastaruosius aštuonerius metus buvo užregistruoti 23 susirgimai botulizmu. Dažniausiai šia liga susergama pavalgius namie konservuotų grybų. Nors mirčių nuo šios ligos pavyko išvengti, medikai perspėja – ji labai pavojinga.
Rugsėjo 06 d. 08:12  Ar vynas gerina sveikatą?
Stalo futbolo klubas Alytuje – tokia verslo idėja gimė 7 nedirbančių jaunuolių komandai, suburtai specialiam verslo dokumentikos projektui „Duokit šansą!”. LTV ekrane nuo rugsėjo bus galima stebėti alytiškių patirtis ir išbandymus kuriant verslą nuo nulio, o praeitą penktadienį jų darbo rezultatas – klubas „Foos cafe“ – realiai atvėrė duris ir kvies visus alytiškius ir ne tik juos, mėgstančius ar norinčius išbandyti stalo futbolą, ar jaukiai išgerti kavos.
Rugpjūčio 22 d. 10:54  Alytuje apiplėštas nepilnametis
Rugpjūčio 21 d. 08:42  Nemunaičio vaikai džiaugsis sūpynėmis
Rugpjūčio 02 d. 09:28  Alytaus Kūdikių namų vaikučių vasara
Žiūrimiausios televizijos TV3 eteryje visuomet gausu staigmenų. Dar viena nauja laida šio rudens sezono tinklelyje – įžymybių naujienos „VIP“. Kiekvieną antradienį 21.00 val. žiūrovai išgirs įdomiausias pramogų pasaulio, įžymybių ir tiesiog laimingų žmonių gyvenimo naujienas.
Ne kiekviena draugystė veda prie altoriaus ir posakio “jie ilgai ir laimingai gyveno”. Kartais po tam tikro kartu praleisto laiko ima aiškėti, kad jūs nesate vienas kitam skirti.
Rugpjūčio 19 d. 08:48  10 mitų apie vyrus ir moteris
Rugpjūčio 18 d. 07:47  N-18  10 dalykų, kurių jums vyras tikrai nepasakys
Kraunama...
Populiariausios naujienos